[PHOTO] 121016 Official poster of Kiko Mizuhara’s new drama – Uso No Senso (“War of Lies”)

の戦争」 1月10日(火)21:00スタート

starring :
Tsuyoshi Kusanagi – Koichi Ichinose
Naohito Fujiki – Takashi Nishina
Kiko Mizuhara – Haruka Tokura
Fuma Kikuchi – Kazuki Yahiro
Magi – Yuji Momota
Nobuo Kyo – Shinji Nanao
Ren Osugi – Mamoru Sanpei
Mizuki Yamamoto – Kaede Nishina
Ken Yasuda – Akira Nishina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *